1 - 10: Nyeste GMP
 
GMP
 
Specifikationer
(GMP > GMP-ordbog)


Specifikationer indeholder en detaljeret beskrivelse af de krav, der skal opfyldes af de produkter eller materialer, som anvendes under, eller som er et resultat af fremstillingen....
GMP
 
Validering
(GMP > GMP-ordbog)


En validering er en efterprøvning i overensstemmelse med principperne for god fremstillingspraksis af, at enhver procedure, proces eller aktivitet og ethvert udstyr, materiale eller system rent faktisk fører til de forventede resultater...
GMP
 
Kvalitetskontrol
(GMP > GMP-ordbog)


En kvalitetskontrol er den del af god fremstillingspraksis, som omfatter prøveudtagning, specifikationer, og afprøvning, samt instruktioner i forbindelse med organisation, dokumentation og frigivelsesprocedurer....
GMP
 
Hvad er GMP?
(GMP > FAQ GMP)


GMP betyder Good Manufacturing Practice, hvilket oversæt betyder god fremstillingspraksis. Retningslinierne for GMP udvikles hele tiden. Derfor ser man ofte betegnelsen cGMP, der betyder "current Good Manufacturing Practice", altså de i...
GMP
 
SAT (Site Acceptance Test)
(GMP > GMP-ordbog)


En SAT er en test der fortages når udstyret er blevet pladsen på sin plads på byggepladsen....
GMP
 
FAT (Factory Acceptance Test)
(GMP > GMP-ordbog)


En FAT er en test der bliver fortaget på fabrikken hvor udstyret laves, før udstyret bliver sendt ud til pladsen. ...
GMP
 
Ikke kritisk komponent
(GMP > GMP-ordbog)


En komponent i et system hvorfunktionen, kontakten, datastyring eller overvågning, alarm eller fejlfunktion ikke har direkte indflydelse på produktets kvalitet ...
GMP
 
Kritisk komponent
(GMP > GMP-ordbog)


En komponent i et system hvor funktionen, kontakten, datastyring eller overvågning, alarm eller fejlfunktion har direkte indflydelse på produktets kvalitet ...
GMP
 
PQ (Performance-kvalifikation) (Proceskvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


Under PQ verificeres det, at kravene i brugerkravsspecifikationen er opfyldt og, at systemet er i stand til at fungere korrekt. (dvs. f.eks. om renhedskrav er overholdt o.s.v.) ...
GMP
 
OQ (Operations-kvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


Under OQ bekræftes det, at det automatiserede system / udstyr fungere korrekt i hele dets specificerede virkeområde. Her laves bla. testplaner. ...

Procesventilation
Procesventilation er en mekanisk ventilation, der består af en udsugning der fjerner forureningen derfra hvor den udvikles. Samtidig tilføres der frisk luft af passende temperatur. Den tilførte luft må ikke give anledning ti...

Hvis du har du materiale til katagorien "GMP" så indsend det til os. Hovedkategori: GMPFAQ GMP GMP-ordbog