1 - 1: Nyeste Diverse
 
Diverse
 
Arbejde med genetisk modificerede organismer
(Diverse > Diverse)


Arbejde med genetisk modificerede organismer må kun foregå i laboratorier, der er klassificeret hertil af Arbejdstilsynet. Krav til ventilation og mikrobiologiske sikkerhedskabinetter følger af laboratorieklassifikationen, jf. bil...

GMO
GMO er en forkortelse for Genetisk Modificeret Organisme. En genetisk modificeret organisme er en organisme (en mikroorganisme, en cellelinje, en plante eller et dyr), der har fået ændret sit arvemateriale, ved at der er anvendt rekombina...

Hvis du har du materiale til katagorien "Diverse" så indsend det til os. Hovedkategori: Diverse