1 - 7: Nyeste Ordbog
 
Ordbog
 
GMO
(Ordbog > Ordbog)


GMO er en forkortelse for Genetisk Modificeret Organisme. En genetisk modificeret organisme er en organisme (en mikroorganisme, en cellelinje, en plante eller et dyr), der har fået ændret sit arvemateriale, ved at der er anvendt rekombina...
Ordbog
 
Fordampningstemperatur
(Ordbog > Ordbog)


Temperatur hvor væsken fordamper...
Ordbog
 
Vanddamptryk
(Ordbog > Ordbog)


Atmosfærisk luft består af flere bestanddele, bl.a. kvælstof, ilt, kuldioxid og vanddamp. For en sådan blanding af forskellige gasser gælder den simple relation, at det totale tryk der udøves (normalt barometersta...
Ordbog
 
Relativ fugtighed
(Ordbog > Ordbog)


Et ofte set mål for luftfugtigheden er den relative fugtighed eller vandaktiviteten. Denne er defineret som forholdet mellem vanddamptrykket og det mættede vanddamptryk i luften, og udtrykkes oftest i %rh. Den relative fugtighed er st&ae...
Ordbog
 
Viskositet
(Ordbog > Ordbog)


Er et mål for strømningsmodstanden i en væske. Modstanden fremkommer ved den indre friktion i væsken Højere viskositet betyder at væsken er mere tykflydende (har større modstand i rørsystemmet) ...
Ordbog
 
Vådtermometertemperatur
(Ordbog > Ordbog)


Temperaturen for den mættede luft....
Ordbog
 
Batchnummer
(Ordbog > Ordbog)


Batchnummer er nn karakteristisk kombination af tal og/eller bogstaver, hvorved batchen klart kan identificeres. ...

At-vejledning A.1.7 - Recirkulation af forurenet luft
At-vejledningen oplyser om de krav, der gælder for recirkulation af forurenet luft, der suges ud fra arbejdsrum. Recirkulation af udsuget luft betyder, at luften føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. Luften, der ...

Hvis du har du materiale til katagorien "Ordbog" så indsend det til os. Hovedkategori: Ordbog