Random artikel
 
Ordbog
 
Vanddamptryk
(Ordbog > Ordbog)


Atmosfærisk luft består af flere bestanddele, bl.a. kvælstof, ilt, kuldioxid og vanddamp. For en sådan blanding af forskellige gasser gælder den simple relation, at det totale tryk der udøves (normalt barometersta...

 
 
Top (Rating) 81 - 90
 
Renrum
 
Hvordan holdes et rent rumt rent?
(Renrum > Renrum)


Der er flere måde at holde et rum rent på Man kan sørger for at ventilere det kraftigt. Det hjælper selvfølgelig ikke så meget, hvis den luft man blæser ind ikke er ren. Derfor skal man sørge for a...
FAQ ventilation
 
Hvad er validering?
(FAQ ventilation > FAQ)


Validering er en dokumenteret kontrol af at en ting f.eks. et teknisk anlæg opfører sig som man forventer. Det vil sige, at alt er installeret som det skal, at alle fabrikater og typer er som forudsat, at alt fungerer som det skal, og at...
FAQ ventilation
 
Hvad er GLP?
(FAQ ventilation > FAQ)


Good Laboratory Practice er et regelsæt, der knyttes til lokaler, der ikke kategoriseres som produktionsrum, typisk laboratorier....
Laboratorier
 
LAF-bænke
(Laboratorier > LAF-bænke)


LAF-bænke opstilles når man har behov for et område hvor der er særligt rent (Klasse A). En LAF-bænk indeholde et eller flere HEPA-filter som renser luften. En LAF-bænk har recirkulere en stor del at luft, mens...
Renrum
 
Hvad er et renrum?
(Renrum > FAQ renrum)


Et renrum er betegnelsen for et miljø, hvor mængden af partikler og mikroorganismerder styres og kontrolleres. For at kunne definere hvor rent et rum skal være, har man indført forskellige klassificeringer, afhængig af...
FAQ ventilation
 
Hvad betyder Laminar air flow?
(FAQ ventilation > FAQ)


Laminar strømning opstår når de enkelte delluftstrømme bevæger sig parallelt. Det bruges typisk når man vil holde et begrænset område meget rent. Man bruger så det man kalder en LAF-bænk e...
Renrum
 
Overflader
(Renrum > Renrum)


Der skal vurderes hvor rengøringsvenlige overfladerne skal være Skal gulvet f.eks. med hulkehl i overgangen mellem gulv og vægge Skal skabe være strå i toppen, for at man kan se skidt og komme nemmere til med reng&o...
Renrum
 
Tryk i rummet
(Renrum > Renrum)


Det er vigtigt at trykket i rummet bliver styret, for at sikre at der rum man skal holde rent ikke får tilført urenheder fra tilstødende rum....
Indeklima
 
Temperatur i laboratorier
(Indeklima > Indeklima)


Som udgangspunkt skal man prøve at holde en temperatur på 20-22°C hele året. Hvis der ikke etableret køling, så vil temperaturen blive væsentlig højere når det er varmt vejr ude, eller hvis der tilf&...
Renrum
 
Rene rum
(Renrum > Renrum)


Sterillaboratorier, også kaldet renrumslaboratorier, klassificeres efter antal partikler, DS/EN ISO 14644-1, 1999 eller mikroorganismer ISO 14698, 1999. Indretning af rene rum stiller særlige krav til luftskifte, filtrering, beklæ...

9

 
 

guide guiden ventilation vvs

Hvad er varmegenvinding?
Et ventilationsanlæg med varmegenvinding er et avanceret ventilationsanlæg, der overfører den varme som er i den luft, der suges ud, til den friske luft, der er hentet udefra. Den luft der hentet udefra er om vinteren meget kold. I...


Søgninger lige nu: