Random artikel
 
Ventilation
 
Hvorfor mekanisk boligventilation?
(Ventilation > Ventilation)


Mange der har en bolig mener ikke at mekanisk boligventilation er nødvendigt. Hvorfor bruge penge på det, når man bare kan åbne vinduet, hvis der er brug for det. Mulighed for at genbruge varmen Hvis du har en gen...

 
 
Top (Rating) 61 - 70
 
GMP
 
PQ (Performance-kvalifikation) (Proceskvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


Under PQ verificeres det, at kravene i brugerkravsspecifikationen er opfyldt og, at systemet er i stand til at fungere korrekt. (dvs. f.eks. om renhedskrav er overholdt o.s.v.) ...
GMP
 
OQ (Operations-kvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


Under OQ bekræftes det, at det automatiserede system / udstyr fungere korrekt i hele dets specificerede virkeområde. Her laves bla. testplaner. ...
GMP
 
IQ (Installations-kvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


IQ er en verifikation af at modtagen software/hardware passer overens med det bestilte / installerede. ...
GMP
 
Kravsspecifikationer
(GMP > GMP-ordbog)


I kravspecifikation opstilles, på baggrund af ”Inpact assessment” og parallelt med risikovurdering, de relevante krav samt acceptkriterier Kravsspecifikationer kommer før DQ ...
GMP
 
DQ (Designkvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


En DQ er en verifikation af, om det planlagte system på papiret efterkommer kravspecifikation samt myndighedskrav. DQ udføres forud for IQ og OQ. ...
Ventilation
 
Hvad er naturlig ventilation?
(Ventilation > Ventilation)


Begrebet naturlig ventilation forbindes i dag oftest med ny grøn teknologi i kontor- og institutionsbygninger, som kan skaffe et godt indeklima uden at benytte traditionelle energikrævende ventilationsanlæg. Naturlig ventilation...
Ventilation
 
Hvad er ventilation?
(Ventilation > Ventilation)


Ventilation er flytning af luft udefra en bygning til indenfor. Flytning af luft mellem indendørs rum, kaldes luftoverførsel....
Renrum
 
Validering af renrum
(Renrum > Renrum)


Kvalificering/validering af renrum (Cleanroom Performance Testing) er en lang proces, der begynder allerede i designfasen ved fastlæggelse af kravspecifikationer. Efter opførelsen af renrummene skal det dokumenteres, at de lever op til...
Linkguide
 
ProVentilation
(Linkguide > Ventilationsfirma)


Ventilationsfirma...
Linkguide
 
Buch & Holm
(Linkguide > LAF-bænke)


LAF-bænke...

7

 
 

guiden ventilation guide vvs

DS 447 - Norm for mekaniske ventilationsanlæg
DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg (Dansk Standard, 2005a) indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg. Formålet med standarden er at ...


Søgninger lige nu: