Random artikel
 
Renrum
 
Hvordan holdes et rent rumt rent?
(Renrum > Renrum)


Der er flere måde at holde et rum rent på Man kan sørger for at ventilere det kraftigt. Det hjælper selvfølgelig ikke så meget, hvis den luft man blæser ind ikke er ren. Derfor skal man sørge for a...

 
 
Top (Rating) 61 - 70
 
GMP
 
PQ (Performance-kvalifikation) (Proceskvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


Under PQ verificeres det, at kravene i brugerkravsspecifikationen er opfyldt og, at systemet er i stand til at fungere korrekt. (dvs. f.eks. om renhedskrav er overholdt o.s.v.) ...
GMP
 
OQ (Operations-kvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


Under OQ bekræftes det, at det automatiserede system / udstyr fungere korrekt i hele dets specificerede virkeområde. Her laves bla. testplaner. ...
GMP
 
IQ (Installations-kvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


IQ er en verifikation af at modtagen software/hardware passer overens med det bestilte / installerede. ...
GMP
 
Kravsspecifikationer
(GMP > GMP-ordbog)


I kravspecifikation opstilles, på baggrund af ”Inpact assessment” og parallelt med risikovurdering, de relevante krav samt acceptkriterier Kravsspecifikationer kommer før DQ ...
GMP
 
DQ (Designkvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


En DQ er en verifikation af, om det planlagte system på papiret efterkommer kravspecifikation samt myndighedskrav. DQ udføres forud for IQ og OQ. ...
Ventilation
 
Hvad er naturlig ventilation?
(Ventilation > Ventilation)


Begrebet naturlig ventilation forbindes i dag oftest med ny grøn teknologi i kontor- og institutionsbygninger, som kan skaffe et godt indeklima uden at benytte traditionelle energikrævende ventilationsanlæg. Naturlig ventilation...
Ventilation
 
Hvad er ventilation?
(Ventilation > Ventilation)


Ventilation er flytning af luft udefra en bygning til indenfor. Flytning af luft mellem indendørs rum, kaldes luftoverførsel....
Renrum
 
Validering af renrum
(Renrum > Renrum)


Kvalificering/validering af renrum (Cleanroom Performance Testing) er en lang proces, der begynder allerede i designfasen ved fastlæggelse af kravspecifikationer. Efter opførelsen af renrummene skal det dokumenteres, at de lever op til...
Linkguide
 
ProVentilation
(Linkguide > Ventilationsfirma)


Ventilationsfirma...
Linkguide
 
Buch & Holm
(Linkguide > LAF-bænke)


LAF-bænke...

7

 
 

ventilation guiden vvs guide

Udluftning i boligen
Indeklimaet er vigtigt for menneskets velbefindende. For at få et godt indeklima i et rum, så er der behov for at forurenet luft bliver fjernet. Forurenet luft kan være mange ting, der behøver ikke være skadelige gasser...


Søgninger lige nu: