Random artikel
 
Laboratorier
 
Hvad er er stinkskab?
(Laboratorier > Skinkskabe)


Et stinkskab er et stykke laboratorieudstyr hvor man kan delvist kan kontrollere luftmængerne. Det er et skab med udsugning, som skal føre giftige dampe væk fra laboratorie medarbejderen. Skabet er normalt forsynet med indstillelig...

 
 
Top (Rating) 51 - 60
 
Ordbog
 
Fordampningstemperatur
(Ordbog > Ordbog)


Temperatur hvor væsken fordamper...
Ordbog
 
Vanddamptryk
(Ordbog > Ordbog)


Atmosfærisk luft består af flere bestanddele, bl.a. kvælstof, ilt, kuldioxid og vanddamp. For en sådan blanding af forskellige gasser gælder den simple relation, at det totale tryk der udøves (normalt barometersta...
Ordbog
 
Relativ fugtighed
(Ordbog > Ordbog)


Et ofte set mål for luftfugtigheden er den relative fugtighed eller vandaktiviteten. Denne er defineret som forholdet mellem vanddamptrykket og det mættede vanddamptryk i luften, og udtrykkes oftest i %rh. Den relative fugtighed er st&ae...
Ordbog
 
Viskositet
(Ordbog > Ordbog)


Er et mål for strømningsmodstanden i en væske. Modstanden fremkommer ved den indre friktion i væsken Højere viskositet betyder at væsken er mere tykflydende (har større modstand i rørsystemmet) ...
Ordbog
 
Vådtermometertemperatur
(Ordbog > Ordbog)


Temperaturen for den mættede luft....
Renrum
 
Sluser
(Renrum > Renrum)


Sluser bruges til at undgå at luft fra en mere uren zone kommer til en zone med renere luft. En sluse forbinder 2 zoner via 2 døre, hvor det via automatik sikres at kun en dør kan åbnes af gennem. Man skal forsøge a...
GMP
 
SAT (Site Acceptance Test)
(GMP > GMP-ordbog)


En SAT er en test der fortages når udstyret er blevet pladsen på sin plads på byggepladsen....
GMP
 
FAT (Factory Acceptance Test)
(GMP > GMP-ordbog)


En FAT er en test der bliver fortaget på fabrikken hvor udstyret laves, før udstyret bliver sendt ud til pladsen. ...
GMP
 
Ikke kritisk komponent
(GMP > GMP-ordbog)


En komponent i et system hvorfunktionen, kontakten, datastyring eller overvågning, alarm eller fejlfunktion ikke har direkte indflydelse på produktets kvalitet ...
GMP
 
Kritisk komponent
(GMP > GMP-ordbog)


En komponent i et system hvor funktionen, kontakten, datastyring eller overvågning, alarm eller fejlfunktion har direkte indflydelse på produktets kvalitet ...

6

 
 

guide ventilation vvs guiden

At-vejledning A.1.7 - Recirkulation af forurenet luft
At-vejledningen oplyser om de krav, der gælder for recirkulation af forurenet luft, der suges ud fra arbejdsrum. Recirkulation af udsuget luft betyder, at luften føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. Luften, der ...


Søgninger lige nu: