Random artikel
 
Renrum
 
Hvad er et renrum?
(Renrum > FAQ renrum)


Et renrum er betegnelsen for et miljø, hvor mængden af partikler og mikroorganismerder styres og kontrolleres. For at kunne definere hvor rent et rum skal være, har man indført forskellige klassificeringer, afhængig af...

 
 
Top (Rating) 41 - 50
 
GMP
 
Hvad er GMP?
(GMP > FAQ GMP)


GMP betyder Good Manufacturing Practice, hvilket oversæt betyder god fremstillingspraksis. Retningslinierne for GMP udvikles hele tiden. Derfor ser man ofte betegnelsen cGMP, der betyder "current Good Manufacturing Practice", altså de i...
Ventilation
 
Vigtige ting at huske når du laver ventilation
(Ventilation > Dimensionering)


Der en nogle vigtige ting at tage højde for når man laver ventilation Lyd Det er vigtigt at du undersøger hvor meget støj ventilationsanlægget vil komme til at lave. Dels der hvor ventilationsaggregatet sidde...
Ventilation
 
Hvad er et indblæsningsarmatur?
(Ventilation > FAQ ventilation)


Et indblæsningsarmatur er en enhed der sidder i slutningen at indblæsningskanalerne, og sørger for at blæse indblæsningsluften ind. De fås i mange forskellige typer. Det er vigtigt at man vælger det rigt...
Ventilation
 
Procesventilation
(Ventilation > Ventilation)


Procesventilation er en mekanisk ventilation, der består af en udsugning der fjerner forureningen derfra hvor den udvikles. Samtidig tilføres der frisk luft af passende temperatur. Den tilførte luft må ikke give anledning ti...
Linkguide
 
Indeklimaportalen
(Linkguide > Indeklima)


Alt om indeklima...
Ventilation
 
Hensigten med ventilation
(Ventilation > Ventilation)


Hensigten med ventilation er at indfange, bortføre forurenet luft og tilføre frisk luft. I visse tilfælde, især i laboratorier, så skal anlægget også opvarme om vinteren og fjerne varme om sommeren og i enk...
Lovgivning og regler
 
At-vejledning A.1.7 - Recirkulation af forurenet luft
(Lovgivning og regler > Lovgivning og regler)


At-vejledningen oplyser om de krav, der gælder for recirkulation af forurenet luft, der suges ud fra arbejdsrum. Recirkulation af udsuget luft betyder, at luften føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. Luften, der ...
Lovgivning og regler
 
At-vejledning A.1.2 - Indeklima
(Lovgivning og regler > Lovgivning og regler)


At-vejledningen er især til arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden. At-vejledningen handler om årsagerne til dårligt indeklima og hvad ma...
Lovgivning og regler
 
At-vejledning - Ventilation på faste arbejdssteder
(Lovgivning og regler > Lovgivning og regler)


At-vejledningen er især til arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden At-vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om ventil...
Ventilation
 
Vigtigt ved dimensionering af ventilationsaggregat
(Ventilation > Dimensionering)


Ved dimensionering at ventilationsanlægget skal man sikre at anlægget kan levere luftmænge til alle armaturer og andet der kræver luft. Der den forbindelse er det vigtigt at man sikre at anlægget kan give det nø...

5

 
 

ventilation guide vvs guiden

Arbejde med genetisk modificerede organismer
Arbejde med genetisk modificerede organismer må kun foregå i laboratorier, der er klassificeret hertil af Arbejdstilsynet. Krav til ventilation og mikrobiologiske sikkerhedskabinetter følger af laboratorieklassifikationen, jf. bil...


Søgninger lige nu: