Random artikel
 
Linkguide
 
Arbejdstilsynet
(Linkguide > Lovgivning)


Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser. ...

 
 
Top (Rating) 31 - 40
 
Lovgivning og regler
 
Klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion m.v.
(Lovgivning og regler > Lovgivning og regler)


Vejledning om klassifikation af laboratorier, anlæg til produktion mv., hvor der arbejdes med genetisk modificerede organismer....
Ordbog
 
GMO
(Ordbog > Ordbog)


GMO er en forkortelse for Genetisk Modificeret Organisme. En genetisk modificeret organisme er en organisme (en mikroorganisme, en cellelinje, en plante eller et dyr), der har fået ændret sit arvemateriale, ved at der er anvendt rekombina...
Ventilation
 
Vedligehold
(Ventilation > Ventilationsanlæg)


Uanset typen af ventilationsanlæg er det vigtigt jævnligt at kontrollere og rengøre spjæld, filtre og luftkanaler. Hvis der er tale om finfiltre så skal de jævnligt udskiftes. Støv og snavs i ventilationsan...
Laboratorier
 
Hvad er et LAF-dække?
(Laboratorier > LAF-dække)


Et LAF-dække er en kasse som enten hænges på loftet, eller står på nogle ben, hvor der sidder en eller flere ventilatorer, som sørger for at holde laminar air flow i området under dækket. I dække...
Laboratorier
 
Hvad bruges et LAF-dække til?
(Laboratorier > LAF-dække)


Et LAF-dække bruges når man har brug for at folk skal stå i et meget rent område (klasse A) og arbejde med produkter. Normalt vil man bruge LAF-bænke til at holde et meget rent område, men en LAF-bænk har beg...
GMP
 
Specifikationer
(GMP > GMP-ordbog)


Specifikationer indeholder en detaljeret beskrivelse af de krav, der skal opfyldes af de produkter eller materialer, som anvendes under, eller som er et resultat af fremstillingen....
GMP
 
Validering
(GMP > GMP-ordbog)


En validering er en efterprøvning i overensstemmelse med principperne for god fremstillingspraksis af, at enhver procedure, proces eller aktivitet og ethvert udstyr, materiale eller system rent faktisk fører til de forventede resultater...
Renrum
 
Hvad er et rent område?
(Renrum > FAQ renrum)


Et rent område inden for renrum er et område som kontrolleres og overholder bestemte kriterier for forurening med partikler og mikroorganismer. Det er konstrueret og anvendt på en sådan måde, at tilførsel og fremb...
GMP
 
Kvalitetskontrol
(GMP > GMP-ordbog)


En kvalitetskontrol er den del af god fremstillingspraksis, som omfatter prøveudtagning, specifikationer, og afprøvning, samt instruktioner i forbindelse med organisation, dokumentation og frigivelsesprocedurer....
Ventilation
 
Anbefalet hastighed i ventilationskanaler
(Ventilation > Dimensionering)


...

4

 
 

guiden vvs ventilation guide

DQ (Designkvalificering)
En DQ er en verifikation af, om det planlagte system på papiret efterkommer kravspecifikation samt myndighedskrav. DQ udføres forud for IQ og OQ. ...


Søgninger lige nu: