Random artikel
 
GMP
 
DQ (Designkvalificering)
(GMP > GMP-ordbog)


En DQ er en verifikation af, om det planlagte system på papiret efterkommer kravspecifikation samt myndighedskrav. DQ udføres forud for IQ og OQ. ...

 
 
Top (Rating) 21 - 30
 
Ventilation
 
Hvorfor mekanisk boligventilation?
(Ventilation > Ventilation)


Mange der har en bolig mener ikke at mekanisk boligventilation er nødvendigt. Hvorfor bruge penge på det, når man bare kan åbne vinduet, hvis der er brug for det. Mulighed for at genbruge varmen Hvis du har en gen...
Indeklima
 
Hvad kan du gøre for at få et bedre indeklima?
(Indeklima > Indeklima)


For at have det godt, så er det vigtigt at man har et godt indeklima både i boligen og på arbejdspladsen. Men hvad kan man gøre for at få et godt indeklima. Her er en række gode råd. - Sørg for at...
Ventilation
 
Gode råd til naturlig ventilation i boligen
(Ventilation > Naturlig ventilation)


Et dårligt indeklima er ikke kun noget der er på arbejdspladsen. Alt for mange tænker ikke på indeklimaet i boligen. Her er en række gode råd til hvordan man får et bedre indeklima i boligen. - Sørg...
Ventilation
 
Naturlig ventilation
(Ventilation > Naturlig ventilation)


Naturlig ventilation er ventilation, hvor luften tilføres og fjernes uden hjælp af mekanisk ventilation. Det kan f.eks. være gennem vinduer, døre, udluftningsventiler, revner og sprækker. Nye bygninger er ofte mere ...
Ventilation
 
Ventilation i kontorer
(Ventilation > Kontorventilation)


Ventilation bruges i kontorer til dels at tilføre frisk luft, og dels til at regulere temperaturen. Det nemmeste er at lave et kontant minimums luftskifte i rummet, men det gør det sværere at styre temperaturen. Jo flere krav der ...
Ventilation
 
Lufthastigheder i opholdszone
(Ventilation > Dimensionering)


Ventilationen må ikke medføre trækgener i opholdszonen. En lufthastighed på 0,15 m/s er grænsen for, hvornår mennesker føler træk ved luftens strømning. Opholdszonen er det område i et...
Ventilation
 
Bygningsreglementet - Ventilationssystemer
(Ventilation > Lovkrav og vejledninger til ventilation)


I bygningsreglementet kan du finde information om krav til ventilationsystemer. Det er beskrevet i afsnit: 8.3 Ventilationssystemer...
Renrum
 
Hvad koster det at etablere et renrum?
(Renrum > Renrum)


Prisen for etablering og drift af renrum varierer meget. Jo flere krav til renhed og personsikkerhed der stilles, jo dyrere er det at etablere et renrum. Tilsvarende varierer driftsomkostningerne meget. Et klasse 100.000 renrum får skiftet l...
Laboratorier
 
Gode råd ved etablering af laboratorier
(Laboratorier > Laboratorier)


Behov Når der skal laves laboratorier så er det vigtig at alle behov bliver belyst. En stor del af det arbejde der foregår i laboratorier omfatter håndtering af farlige stoffer. Derfor foregår meget af arbejd...
Lovgivning og regler
 
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø
(Lovgivning og regler > Lovgivning og regler)


Bekendtgørelsen omfatter arbejde, herunder udviklingsarbejde, med genetisk modificerede organismer....

3

 
 

guiden vvs ventilation guide

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser. ...


Søgninger lige nu: