Random artikel
 
Ventilation
 
Krav til brandventilation
(Ventilation > Brandventilation)


De senere år er kravende til brandsikring at ventilationssystemer blevet skærpet. Kravende er beskrevet i DS428. Kravende er bla.: Brandspjæld skal godkendes iht. DS / EN1366-2 (ve, ho, i↔o)S og klassificeret iht. EN13501-3...

 
 
Top (Rating) 11 - 20
 
Filtre og ventilation
 
Vigtigt at skifte filtre
(Filtre og ventilation > Filtre og ventilation)


Mange glemmer at filtre skal skifte. Filtre i ventilationsanlæg skal skiftes i henhold vejledningen for at de fungerer efter hensigten. Hvis filtrene bliver tilstoppede med støv er der risiko for at skimmelsvampe kan vokse i filtret og d...
Ventilation
 
Hvad er varmegenvinding?
(Ventilation > Varmegenvinding)


Et ventilationsanlæg med varmegenvinding er et avanceret ventilationsanlæg, der overfører den varme som er i den luft, der suges ud, til den friske luft, der er hentet udefra. Den luft der hentet udefra er om vinteren meget kold. I...
Ventilation
 
Udluftning i boligen
(Ventilation > Boligventilation)


Indeklimaet er vigtigt for menneskets velbefindende. For at få et godt indeklima i et rum, så er der behov for at forurenet luft bliver fjernet. Forurenet luft kan være mange ting, der behøver ikke være skadelige gasser...
Ventilation
 
DS 447 - Norm for mekaniske ventilationsanlæg
(Ventilation > Litteratur om ventilation)


DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg (Dansk Standard, 2005a) indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg. Formålet med standarden er at ...
Ventilation
 
Bygningsreglementet - Indeklima - Luftkvalitet - Ventilation
(Ventilation > Lovkrav og vejledninger til ventilation)


Bygningsreglementet har et afsnit der omhandlet hvilke ventilation man som minimum skal have for at holde et godt indeklima. Afsnittet er opdelt i følgende punkter: 6.3.1.1 Generelt 6.3.1.2 Beboelsesbygninger 6.3.1.3 Andre bygninge...
Ventilation
 
VAV - Variable Air Volume
(Ventilation > Ventilationstyper)


VAV (variable air volume) er ventilationssystemer med variabel luftstrøm. VAV giver mulighed for styring af luftmængden i forskellige trin i forskellige zone. Med VAV kan man styre ventilationen afhængig af hvilket behov der er i d...
Ventilation
 
CAV - Contant Air Volume
(Ventilation > Ventilationstyper)


CAV (constant air volume) er den simpleste form for ventilationsstyring. Med CAV køre med konstant volumenstrøm hele tiden eller i en periode. Det kan f.eks. være et tænd/sluk ur, der f.eks. tænder for anlægget k...
Ventilation
 
Hvordan skal anlægget styres?
(Ventilation > FAQ ventilation)


Mange ældre ventilationsanlæg er helt uden styring. De kører døgnet rundt året rundt. Der kan være rigtig mange penge at spare ved at sætte styring på et ventilationsanlæg, også selv om de...
Ventilation
 
Skal det være et centralt eller flere decentrale anlæg?
(Ventilation > FAQ ventilation)


Fordelene ved et centralt anlæg er at anlægsudgifterne per kubikmeter luft er mindre. Desuden vil udgifterne til drift af anlægget typisk være mindre fordi der er færre enkelt dele at vedligeholde. EL-forbruget vil typsi...
Ventilation
 
Skal man vælge ventilationsanlæg med eller uden varmegenvinding?
(Ventilation > FAQ ventilation)


Anskaffelsesprisen for et ventilationsaggregat med varmegenvinding er dyrere end en ventilator for simpel udsugning. Den større investering i varmegenvinding, er dog relativt hurtigt tjent ind igen i sparede varmeudgifter. Typisk vil de ekstra...

2

 
 

guide guiden vvs ventilation

Relativ fugtighed
Et ofte set mål for luftfugtigheden er den relative fugtighed eller vandaktiviteten. Denne er defineret som forholdet mellem vanddamptrykket og det mættede vanddamptryk i luften, og udtrykkes oftest i %rh. Den relative fugtighed er st&ae...


Søgninger lige nu: