Vigtigt at skifte filtre

 
25-11-2011
Filtre og ventilation

Mange glemmer at filtre skal skifte. Filtre i ventilationsanlæg skal skiftes i henhold vejledningen for at de fungerer efter hensigten. Hvis filtrene bliver tilstoppede med støv er der risiko for at skimmelsvampe kan vokse i filtret og derved spredes gennem ventilationssystemet. Desuden medfører tilstoppede filtre at energiforbruget bliver højere pr. kubikmeter luft, fordi der pga. øget tryktab gennem filtret, skal bruges mere tryk til at få luften igennem filtret.

 
 
Find information om: guide ventilation vvs guiden
(Hovedkategori: Filtre og ventilation)