VAV - Variable Air Volume

 
24-11-2011
Ventilationstyper

VAV (variable air volume) er ventilationssystemer med variabel luftstrøm. VAV giver mulighed for styring af luftmængden i forskellige trin i forskellige zone. Med VAV kan man styre ventilationen afhængig af hvilket behov der er i de forskellige zoner. VAV anvendes typisk hvor varmebelastningen i rummet er meget varierende eller hvor behovet for luftskifte er varierende. Det er f.eks. være nordvendte rum, hvor solindfaldet i periode er meget stort, men der i andre perioder slet ikke er noget.

Der som styre luftmængden kan enten være en CO2- og/eller temperatursensor, som skruer gradvist op for ventilationen i takt med at CO2-niveauet og/eller
temperaturen stiger. Det kan også være et ur, som f.eks. i et laboratorium sørger for at styre luftskiftet op, i de perioder hvor man ved der er folk på arbejde.

Variationer i belastningen fra f.eks. maskiner, mennesker og solindfald, gør at VAV-anlæg typisk har en bedre totaløkonomi, i forhold til CAV-anlæg, fordi der spare mange drift kroner.

Især i vinterperioder er der mange penge at spare, fordi langt mindre luft skal opvarmes fra udetemperatur til indblæsningstemperatur.

Fordele ved VAV:

Luftmængderne kan nedsættes i perioder med lav belastning, hvilket gør at der spares mange penge på driften.

Støj fra ventilationen kan nedsættes i perioder med lav belastning.

Trækgener bliver mindre i perioder med lav belastning.

Ulemper ved VAV:

Anlægsomkostningerne er større end med et CAV-anlæg.

 
 
Find information om: guiden ventilation vvs guide
(Hovedkategori: Ventilation)