Udluftning i boligen

 
24-11-2011
Boligventilation

Indeklimaet er vigtigt for menneskets velbefindende. For at få et godt indeklima i et rum, så er der behov for at forurenet luft bliver fjernet. Forurenet luft kan være mange ting, der behøver ikke være skadelige gasser eller røg, det kan også være støv og fugt. For meget fugt kan give risiko for råd-, og svampeangreb, hvilket igen kan give allergi og dårligt velbefindende.

Dårlig eller ingen udluftning kan derfor på lang sigt skade dig og din bolig. Det er derfor meget vigtigt at sørge for god udluftning, og dette bør allerhelst ske automatisk med udluftningsriste i vinduerne, et ventilationsanlæg eller ved at åbne vinduerne et par gange om dagen. Sidstnævnte er dog temmelig dyrt i vintermånederne, fordi den varme luft bliver sendt direkte ud, uden at blive genbrugt. Et ventilationsanlæg vil derfor i det lange løb måske være en bedre forretning, selv om det koster noget at anlægge. Udover at udlufte boligen, så kan et ventilationsanlæg varmegenvinde den varme luft, som systemet trækker ud af boligen. I kkorte træk betyder der at den overføre en stor del at varme i udsugningsluften til indblæsningsluften.

Mindre kan også gøre det, som f.eks. luftriste i vindueskarmen, hvis behovet ikke er så stort.

Typisk vil behovet for et ventilationsanlæg stige i takt med hvor ungt boligen er. Jo yngre boligen er jo bedre isoleret og tæt er boligen normalt. På den måde er der kun lidt naturlig ventilation i boligen, og behovet for at etablere noget ekstra ventilation stiger derfor.

 
 
Find information om: guiden vvs ventilation guide
(Hovedkategori: Ventilation)