Skal det være et centralt eller flere decentrale anlæg?

 
24-11-2011
FAQ ventilation

Fordelene ved et centralt anlæg er at anlægsudgifterne per kubikmeter luft er mindre. Desuden vil udgifterne til drift af anlægget typisk være mindre fordi der er færre enkelt dele at vedligeholde. EL-forbruget vil typsik også være mindre.

Ulemperne ved et centralt anlæg er, at det betyder større kanaldimensioner, specielt når man er tæt på det centrale anlæg.

Desuden kan det være meget svært at få plads til et stort anlæg, som samtidig kan serviceres.

Hvis der er langt ud til det yderste punkt i kanalsystemet, så kan det betyde at tryktabet bliver så stort at energiomkostninger til at flytte luften derud bliver meget stor.

Desuden kan det være en fordel at dele en anlæg op i flere anlæg, hvis det er dele at bygningen, som skal være nedlukket i kortere eller længere perioder.

 
 
Find information om: ventilation vvs guide guiden
(Hovedkategori: Ventilation)