Procesventilation

 
25-11-2011
Ventilationsprincipper

Procesventilation er et ventilationsprincip hvor man forsøger at udsugning forurenet luft ved den proces, som laver forureningen. Procesventilationen skal hindre forureninger i at trænge ud til andre områder, end lige omkring processen. Der handler især om at beskytte de mennesker som er omkring processen for at komme i kontakt med forureningen, som f.eks. kan være giftige gassen, men også varme, som har betydning for komforten.Der findes flere metoder til at gøre dette.

Indkapslings-princippet
En at metoderne er at indkapsle foreningen, dvs. at mange sørger for at foregår inde i et lukket rum, som ventileres. Det er typisk den bedste
løsning med hensyn til arbejdsmiljøet, men det gør typisk arbejdsprocessen mere besværlig og langsomlig. Desuden kan der være nogle pladsproblemer, der gør det svært.

Det gælder om at opretholde et lille undertryk i indkapslingen, så luftstrømmen går fra et ikke forurenet område, til indkapslingen, og ikke omvendt. Det gælder samtidig om at holde holde der luftmængde der skal til at holde dette undertryk på et minimum, så man kan spare energi. Det gøres ved at sørge for at utætheder i indkapslingen er så lille som muligt.

Det giver dog typisk problemer med arbejdsprocessen at indkapslingen skal være meget tæt, fordi man typisk har produkter, som skal ind og ud. Et eksempel på en indkapsling, med meget lille utæthed er bokse, der er lavet sådan at eneste adgang til det indkapslede område er en sluse, og produkterne håndteres via hansker som er en del at boksen. Det gør selvfølge processen meget besværliglig, og bruges derfor typisk ogsåkun hvis man arbejder med meget farlige stoffer.

Derfor har man også andre typer indkapsling, som er bedre for arbejdsprocessen. Stinkskabe er et eksempel på procesventilation, som del sørger for en indkapsling, og dels gør det nemmere at håndtere produkter. Et stinkskab fungere på den måde at adgangen til det indkapslede område er en luge, som kan tages op og ned. Hvis luger køres op i forbindelse med en arbejdsproces, så øges luftmængden, hvorved undertrykket i indkapslingen opretholdes. Omvendt skrues der ned for den udsugede luftmængde, hvis lugen lukkes ned. PÅ den måde spares der en masse energi.

Punktudsug-princippet
Tit er det dyrt og meget besværligt at indkapsle processen. En nemmeremetode er at placere punktudsug ved processen. Et punktsug fungere ved at holde en meget høj udsugningshastighed i et område omkring processen. På den måde skal luftstrømmen gerne fange den forurenede luft inden den kommer ud til det rene område. Ved anvendelse af effektive punktudsug placeret over processerne, så er det muligt at opfange størstedelen af forureningen ved processen, men en del vil dog altid undslippe på grund af andre strømninger i lokalet, der anses derfor ikke som helt så sikkert som indkapsling.

Vandret lufttæppe princippet(Push-pull)
Et andet princip er push-pull princippet.Et push-pull system består henholdsvis af en indblæsningsdel og en udsugningssdel. Indblæsningsluften skaldanne en plan stråle og strømmer udsugningen. Systemets funktion styres primært af indblæsningsstrålen, mens udsugningens funktion er at modtage og udsuge den forurenede luftstråle. Luftstrålen vil medrive rumluft under strømningen mod udsugningsåbningen, og volumenstrømmen i strålen ved udsugningen vil derfor være væsentligt større end den indblæste volumenstrøm.

Fordelen ved et push-pull system er, at indblæsningsstrålen kan opretholde høje lufthastigheder over store afstande, mens hastigheden foran en udsugningsåbning aftager meget hurtigt med afstanden fra åbningen. Push-pull systemer kan derfor transportere forureninger over relativt store afstande mod udsugningsåbningen og kontrollere forureningsafgivelsen.

 
 
Find information om: guide vvs ventilation guiden
(Hovedkategori: Ventilation)