Naturlig ventilation

 
23-11-2011
Naturlig ventilation

Naturlig ventilation er ventilation, hvor luften tilføres og fjernes uden hjælp af mekanisk ventilation. Det kan f.eks. være gennem vinduer, døre, udluftningsventiler, revner og sprækker.

Nye bygninger er ofte mere tætte end ældre bygninger, hvorved den naturlige ventilation er mindre. Det kan give problemer visse problemer med indeklimaet, hvis man ikke er opmærksom på det.

Naturlig ventilation er bedst egnet i store lokaler med få mennesker, hvor der er med mulighed for at få udeluft ind gennem vinduer eller ventiler, uden at det medfører træk.

Det er vigtigt at man sørger for, at udeluften kommer fra områder, der er så rene som muligt. Det er f.eks. ikke fordelagtigt vinduerne hvor luften kommer fra, er placeret tæt på et trafikeret vej.

Det er vigtigt at personerne i rummet forstår hvordan den naturlige ventilation virker. Man skal nemt kunne åbne vinduer og friskluftventiler, ellers bliver det ikke brugt.

Det er en god ide at lokalet har ventiler øverst oppe, som den forurenede luft kan komme ud af.

 
 
Find information om: vvs guide ventilation guiden
(Hovedkategori: Ventilation)