Krav til brandventilation

 
17-05-2012
Brandventilation

De senere år er kravende til brandsikring at ventilationssystemer blevet skærpet. Kravende er beskrevet i DS428.

Kravende er bla.:

Brandspjæld skal godkendes iht. DS / EN1366-2 (ve, ho, i↔o)S og klassificeret iht. EN13501-3.

Alle spjæld skal være motoriserede, og samtidig er der krav om ugentlig automatisk funktionstest via det obligatoriske automatiksystem.

 
 
Find information om: ventilation vvs guide guiden
(Hovedkategori: Ventilation)