GMO

 
25-05-2011
Ordbog

GMO er en forkortelse for Genetisk Modificeret Organisme. En genetisk modificeret organisme er en organisme (en mikroorganisme, en cellelinje, en plante eller et dyr), der har fået ændret sit arvemateriale, ved at der er anvendt rekombinante teknikker1 in vitro. Dette betyder enten, at en organisme har fået arvemateriale fra en anden type organisme (fx en bakterie, der har fået et gen fra en plante), eller at der har været brugt specielle teknikker.

 
 
Find information om: ventilation guide vvs guiden
(Hovedkategori: Ordbog)