CAV - Contant Air Volume

 
24-11-2011
Ventilationstyper

CAV (constant air volume) er den simpleste form for ventilationsstyring. Med CAV køre med konstant volumenstrøm hele tiden eller i en periode. Det kan f.eks. være et tænd/sluk ur, der f.eks. tænder for anlægget kl. 08.00 og slukker igen kl. 16.00.

CAV anvendes typisk hvor behovet for ventilation er næsten ens i hele perioden. Det kan f.eks. være i rum hvor der ikke er den store forskel i varmebelastningen. Det er sjældent at man har en kontakt belastning. Det kræver at der ikke e noget stort solindfald, små udsving i personbelastning og små udsving i varmebelastning fra ørige ting som f.eks. computere, skærme, printer osv. Det kan f.eks. være kopirum, gangarealer og toiletter.

Hvis der i store dele af driftstiden forventes luftmængdebehov, som er mindre end den dimensionsgivende driftssituation, så vil et VAV-anlæg i de fleste tilfælde give den bedste totaløkonomi.

 
 
Find information om: guiden guide ventilation vvs
(Hovedkategori: Ventilation)