At-vejledning - Ventilation på faste arbejdssteder

 
25-05-2011
Lovgivning og regler

At-vejledningen er især til arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden.

At-vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om ventilation, som skal nedbringe påvirkninger fra stoffer og materialer som fx røg, støv og mikroorganismer.

Lovgivningen stiller krav dels om udsugning ved arbejde, der fx er sundhedsskadeligt, eksplosivt eller på anden måde forurenende, dels om frisk luft i alle arbejdsrum. Virksomhederne skal opfylde disse krav med procesventilation, som er en ventilation, der både består af en mekanisk udsugning og af tilførsel af frisk luft.


 
 
Find information om: ventilation guiden vvs guide
(Hovedkategori: Lovgivning og regler)